lokal närvaro i casinovärlden

Varför är det viktigt med lokal närvaro i casinovärlden?

Till följd av EU så tvingades Sverige acceptera att internationella aktörer erbjöd kasinotjänster till svenska spelare. Vi har sett enormt många exempel på detta. Flera internetcasinon med licens från Malta har lanserat svensk sajter, vilket har gjort att det tidigare förhärskande statliga Svenska Spel i stor utsträckning trängts bort. Därför har Svenska Spel bestämt sig för att i och med 2019 lansera ett officiellt internetcasino. Helt enkelt för att konkurrera med de privata aktörerna. Men hur kommer det sig att utländska aktörer har lyckats skörda framgångar i Sverige? Nyckeln till framgång är helt enkelt lokal närvaro.

De internationella internetbaserade casinotjänster som blivit populära i Sverige har satsat mycket krut på att lansera sina tjänster på svenska, och genom att relatera till den svenska befolkningen har de blivit väldigt populära. Detta är vad som kallas för lokal närvaro, och det som gör att användare beslutar att använda vissa tjänster framför övriga. Tack vare hög igenkänningsfaktor, och möjligheten för inhemska användare att relatera till den internetbaserade tjänsten så kommer framgång som ett brev på posten.

Nu när den svenska kasinomarknaden står inför enorma förändringar, till följd av införandet av ett licensbaserat system, och de allt mer tilltagande kraven på lokal närvaro, så kommer vi att få se enorma förändringar gällande den moderna kasinoupplevelsen. Men vad kommer det hela att innebära?

Vad är lokal närvaro?

Begreppet lokal närvaro har numera kommit att bli ett sorts slagord, inte bara bland internetcasinon utan även i internetvärlden i stort. Anledningen är att denna sorts närvaro är guld värd när det kommer till att etablera sig på en viss marknad. Vad lokal närvaro åsyftar är helt enkelt att tala den lokala marknadens språk, och erbjuda de tjänster som efterfrågas. På så sätt får man helt enkelt ett försprång i förhållande till de aktörer som lanserar sina tjänster utan att beakta en viss marknads egenart och särprägel.

Svenska spelare är en eftertraktat målgrupp

Vi svenskar har egentligen aldrig behövt uppleva att vi står utanför kasinomarknaden. Mycket har att göra med att vi generellt anses vara en stark köpkraft, och därmed en väldigt eftertraktat grupp för den internetbaserade casinovärlden. Därför har man som svensk användare aldrig riktigt behöva känna sig utanför. Detta är att jämföra med användare från utvecklingsländer, där man ofta inte ens har kunnat skaffa ett konto på onlinecasinon. Då vi, som köpkraftig grupp, inte behövt uppleva detta kan det vara svårt att relatera till vikten av att internetbaserade kasinon accepterar lokala spelare. Men faktum är att det visar att de står på användarnas sida, och är villiga att satsa på den inhemska marknaden.

Om man drar det hela ett snäpp längre så kan lokal närvaro även påvisa en villighet att stödja den lokala infrastrukturen. Ett tydligt exempel på detta är den svenska övergången från ett statligt monopol till ett licensbaserat system. Många internetcasinon har nu ansökt om licens, vilket innebär att de kommer att betala skatt i Sverige samtidigt som de får möjligheten att göra reklam för sina tjänster på den svenska marknaden.

Men vad händer med utländska användare?

I dagens finansiella klimat så handlar mycket om att känna sina användare. Dels för att kunna friskriva sig från pengatvätt, men även för att kunna styrka att man har seriösa spelare i sin kunddatabas. Det kommer däremot inte finnas något som hindrar svenska aktörer från att acceptera utländska spelare. Detta är helt och hållet upp till var och en. I skrivande stund så varierar de olika registreringssystemen, och medans vissa kräver det typiskt svenska BankID så nöjer sig andra med namn och adress.

Vad som kommer att hända efter avregleringen är fortfarande oklart. Men troligtvis kommer varje enskilt internetcasino att få avsevärt mycket större frihet. På så sätt har de möjligheten att välja hur pass omfattande lokal närvaro de faktiskt vill ha. Det är inte omöjligt att vissa sajter kommer att välja att vara aktiva i Sverige, samtidigt som de prioriterar en utländsk målgrupp. Med andra ord finns det stor chans att den svenska marknaden kommer att öppnas inte bara för inhemska och lokalt orienterade företag, utan även för samtliga företag som vill ha en kasinolicens.

Framtiden för internetbaserade casinon i Sverige

Många analytiker förutspår att casinomarknaden i Sverige i stor utsträckning kommer att motsvara den nuvarande fintech-maknaden. Vad de menar är att kasinobranschen kommer att se Sverige som en öppen och tillgänglig arena för att lansera nya och innovativa tjänster. Vore detta bra för Sverige? Samtliga företag som är verksamma inom landet betalar, så klart, företagsskatt vilket främjar landet och dess skatterelaterade ambitioner. På så sätt vore Sverige som metropol för onlinecasino helt klart en positiv tanke. Men om det hela kommer att realiseras är fortfarande oklart.

När Sverige i början av 2019 avvecklar sitt statliga spelmonopol, och ersätter det med ett licensbaserat system, så kommer det att innebära enorma förändringar för landet. Det är förmodligen den största förändringen som spelmarknaden har genomgått på över hundra år, och motsvarar såväl möjligheter som utmaningar. För spelarnas del så lär utbudet av onlinekasinon öka, och antalet tjänster bör mångfaldigas. Därför är det helt klart bra tider för fantaster av internetcasinon. För statens del så kommer, intressant nog, privata aktörer att beskattas hårdare än statliga svenska spel. På så sätt kommer varje enskild aktör att generera mer pengar för staten, än det inhemska företaget svenska spel. På det stora hela bör därmed avvecklingen vara gynnsam för samtliga aktörer. För oss spelare är det nog dags att bara luta sig tillbaka och invänta förändringarna. Då vi inte har kontroll över det som sker är det lika bra att acceptera de oundvikliga förändringarna som vi står inför.