Hur manga svenskar spelar kasino

Hur många svenskar spelar kasino?

Den senaste tiden har mängden reklam för nätbaserade casinon ökat enormt. Det går knappt att ratta fram en radiokanal utan att få höra om freespins, casino utan registrering och så vidare. Intressant nog har det nått den nivå att vissa personer är regelrätt irriterade över att reklamen för kasinon är precis överallt, andra ser det däremot som en naturlig utveckling då svenskar verkligen älskar kasino. Frågan är bara hur många i Sverige som faktiskt spelar. Här ska vi ta en titt på siffrorna kring svenskarnas spelvanor och hur många som faktiskt sätter sig framför skärmarna för att ta del av onlinecasino.

Onlinekasino ligger i en stigande trend

För den som älskar statistik är Sverige något utav ett drömland. Anledning är att vi har ett stort antal myndigheter som följer utvecklingen i landet och presenterar siffror som gör att man kan hänga med i de grova dragen. Lotteriinspektionen är en officiell myndighet som utövar tillsyn över den svenska kasinomarknaden, och presenterar statistik över hur den har utvecklat sig. Det är till dem man vänder sig om man vill få generell information om hur svenskar förhåller sig till spelande.

Enligt färska siffror så omsattes hela 5,6 miljarder kronor, efter avdrag för vinster, av spelbolag som är aktiva i Sverige. Tittar man på de individuella bolagen, såsom Svenska Spel, ATG och EU-baserade aktörer så har samtliga ökad sin omsättning. Det finns däremot ett särskilt undantag, nämligen Rikslotterier. Den sistnämnda har gjort sig känd för att inte erbjuda någon som helst onlinebaserad tjänst. Istället har de prioriterat postkodslotterier och föreningsverksamhet. Övriga aktörer har däremot satsat stort på onlinecasino och internettjänster.

online kasino

Vad som är intressant är att man av detta kan dra den rimliga slutsatsen att internetbaserat kasino ökar sin omsättning, medans traditionella aktörer helt enkelt tappar mark. Personer bosatta i Sverige verkar generellt sett bedriva allt mer av sin spelverksamhet på internet, vilket i stort följer trenderna i övriga världen. Värt att poängtera är att det i skrivande stund är närmare en fjärdedel av utländska aktörer som dominerar den svenska marknaden. Huruvida detta kommer att ändras i och med bortgången från spelmonopolet, och införandet av det licensbaserade systemet, får förbli osagt.

Vad väljer svenskarna?

En intressant slutsats av spelarstatistiken i Sverige är att det årligen växlar mellan att få personer spelar för massor av pengar, och att massor av personer spelar för små belopp. Detta har varit pågående ända sedan nätcasinon etablerade sig i landet. Men statistiken är talande på den punkt att omsättningen för spelbolagen ökar  i Sverige. Om man jämför utvecklingen hos onlinecasinon, jämfört med offlinecasinon såsom Casino Cosmopol, så talar statistiken sitt tydliga språk. Även om de fysiska kasinotjänsterna är populära, så kan de inte mäta sig med de internetbaserade tjänsterna.

I skrivande stund så har hela en av tre Svenskar spelat för pengar på internet under de senaste tolv månaderna. Detta talar för en enorm popularitet hos dessa internettjänster, som inte visar några tecken på att minska. Allt talar för att svenskarna älskar kasinon online, och att de planerar att fortsätta använda dem.

En marknad under enorm förändring

På kort tid har den svenska spelmarknaden genomgått enorma förändringar. Allt började med att EU-samarbetet ställde krav på fri etablering av varor och tjänster. På så sätt öppnades den första glipan som möjliggjorde att fristående aktörer trängde sig in i vad som tidigare varit Svenska Spels område. Vi fick snabbt se ett stort antal privata spelbolag erbjuda onlinecasino och internetbaserade casinotjänster. Till statens förtret.

Bara under de senaste åren så har det i snitt årligen lanserats fem till tio nya kasinotjänster i Sverige. Denna utveckling har aldrig tidigare skådats, och talar sitt tydliga språk att casino online är framtidens melodi. Lotteriinspektionens prognoser är att spelmarknaden kommer att växa med 5% årligen. Men ökningen är helt klart koncentrerad kring onlinecasinon och internetbaserade tjänster. De traditionella aktörerna så som bingolotto, ATG och trav har däremot tvingats acceptera att färre personer väljer vad de har att erbjuda. Därför är det numera omvälvande tider för kasinotjänster. Det är i det närmaste omöjligt att förutspå hur saker och ting kommer att utveckla sig, men givet är att casino online, spelautomater och internettjänster kommer att vara framtidens melodi.

Avvecklandet av spelmonopolet

För Sveriges del är nog avvecklandet av spelmonopolet den allra mest omvälvande förändringen som landet har genomgått i modern tid. Denna förändring innebär att det inte längre är staten som har enskild rätt att erbjuda casinotjänster, göra reklam för dem och lansera dem inom landet. I och med 2019 kommer varenda enskild person att kunna starta ett onlinebaserat kasino, precis på samma villkor som statens egna tjänster. Detta innebär att privata aktörer kommer att kunna göra reklam, sälja sina tjänster och vara verksamma inom landets gränser.

Många spekulerar i att detta kommer innebära att aktörer som numera endast erbjuder kasino online kommer att välja att utöka sin verksamhet till fysiska lokaler. Om detta visar sig stämma skulle det innebära en ytterligare revolution för kasinoverksamheten i Sverige. Men även om det visar sig vara felaktigt så kommer det att innebär att ett stort antal aktörer kommer försöka lansera sig i Sverige. Det är inte omöjligt att vi kommer att få se en äkta kasinoexplosion i vårt avlånga land, med stor fokus på onlinetjänster.

Intressant nog så har Lotteriinspektionen inte gjort några prognoser gällande vad detta kan tänkas innebära gällande tillväxt och utökning av befintliga verksamheter. Därför är det enormt spännande tider för casino online, och det är verkligen ingen som vet vad vi har att vänta. Det man däremot utan tvekan kan konstatera är att vi lever i föränderliga tider.

Då ingen vet vad förändringarna kommer att innebära för Sverige gör vi svenskar nog bäst i att förbereda oss på något drastiskt. Många har spekulerat i att övergången till licens kommer att leda till etableringen av avsevärt många fler fysiska inrättningar. Vissa har påstått att detta skulle leda till  en enorm ökning av spelande bland svenskar, men detta är egentligen bara spekulativt och det finns inga siffror som stödjer en sådan slutsats. Därför är det bara att vänta och se.